Aanmelden als lid: gegevens uit dit formulier worden opgeslagen in ledenbeheerprogramma e-Captain. De gegevens worden niet gedeeld met andere partijen en uitsluitend gebruikt binnen de vereniging IOU Nederland voor de communicatie tussen lid en bestuur. Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar. Restitutie van het contributie bedrag of een deel daarvan is niet mogelijk.

Opzeggen als lid: door middel van mail naar secretaris via ruutseb.den.uoi.[antispam].@gmail.com. Het lid krijgt per mail bevestiging van opzegging met de stopdatum van 31 december van het jaar waarin is opgezegd. Er is de verplichting van contributiebetaling t/m de stopdatum.

Algemeen

Contact privé

Bezoekadres

Olympiajol (voor vloot zie vlootpagina's op olympiajol.nl)

Lidmaatschap (Gewoon lid € 40,- , Belangstellend lid € 25,- per jaar)

De contributie zal jaarlijks automatisch worden geïncasseerd ten gunste van rekeningnummer opgegeven in Banknummer1

 Beveiligingscode Beveiligingscode